Niklowanie – technologia, która ma już niemal 180 lat

Niklowanie – technologia, która ma już niemal 180 lat

Kategoria: Blog

niklowanie

Początki niklowania i efekty eksperymentów

Chociaż Henri de Ruolz został zapamiętany głównie jako wynalazca wykorzystywanej do dziś metody złocenia sztućców i biżuterii bez stosowania rtęci, to właśnie on postawił też pierwszy krok na drodze rozwoju techniki niklowania. Powszechnie uważa się, że to on jako pierwszy próbował osadzić warstwę niklu z roztworu soli. Eksperyment jednak nie powiódł się z uwagi na nietrwałość uzyskanej powłoki. Po kilku porażkach innych wynalazców dopiero w roku 1842/43 Johann Friedrich Böttger, a w 1849 roku Alfred Roseleur wyodrębnili z roztworów siarczanu niklowo-amonowego powłoki niklowe o dobrych parametrach fizycznych i wysokiej trwałości. Pierwsze galwanizowane przedmioty były płaskie i miały kształt tafli. Aspiracje do miana prekursorów mieli również Brytyjczycy, czego dowodem jest opatentowanie w 1840 roku technologii niklowania przez Josepha Shore’a. Amerykański patent przyznano z kolei w roku 1869 Isaacowi Adamsowi. Wykorzystany przez niego elektrolit zawierał siarczan niklowo-amonowy lub chlorek niklowo-amonowy.

Krok w kierunku techniki szybkiego niklowania

Niklowanie okazało się procesem bardzo przydatnym, a wielu XIX-wiecznych naukowców widziało w nim możliwość sporych zysków. Dlatego też intensywność prac w tym okresie i pojawianie się nowych patentów były znamienne. Przełomu dokonał jednak dopiero O.P. Watts w 1916 roku, kiedy opatentował skład nowego elektrolitu. Stworzona wówczas kąpiel mogłaby z powodzeniem być wykorzystywana do czasów obecnych z uwagi na osiągane efekty i czas galwanizacji. Przełomowe dla nowego elektrolitu było aż dziesięciokrotne zwiększenie prądu z prądu 0,5 A/dm2 do 5 A/dm2, a w konsekwencji – znaczne przyspieszenie procesu niklowania powierzchni. Poza pojawieniem się kolejnych wynalazków pozwalających na tworzenie powłok połyskliwych z dodatkiem kadmu w kąpieli wodnej, dopiero po II wojnie światowej intensywnie udoskonalono proces, uzyskując nie tylko szybkie, ale i równomierne krycie.