Jak nakładane są powłoki galwaniczne?

Kategoria: Blog

powłoki galwaniczne

Powłoka galwaniczna to zewnętrzna warstwa metalu pokrywająca powierzchnię elementu. Powstaje w procesie galwanizacji (a dokładniej galwanostegii), który polega na tworzeniu powłok najczęściej na powierzchniach metalowych. W tym artykule skupimy się na specyfice metodach nakładania powłok galwanicznych.

Metody nanoszenia powłok galwanicznych

Powłoki galwaniczne powstają z różnych rodzajów metali, najczęściej miedzi, brązu, niklu, chromu, cynku, a także cyny, kadmu, srebra, złota czy ołowiu. Mogą być nakładane powłoki galwaniczne wielowarstwowe lub jednowarstwowe o różnych funkcjach, w zależności od specyfiki zastosowanej powłoki oraz przeznaczenia pokrywanego elementu.

Najczęściej wykorzystywana jest przy tym metoda elektrolityczna. Aby element mógł zostać pokryty powłoką galwaniczną, musi zostać uprzednio odpowiednio przygotowany. W ramach prac przygotowawczych wykonuje się dokładne oczyszczenie, odtłuszczenie i usunięcie z powierzchni warstwy tlenków. Dopiero tak obrobiony przedmiot może zostać poddany kąpieli galwanicznej, która stanowi roztwór płynu elektrolitycznego, zawierającego jony metalu powłokowego. W kolejnej fazie roztwór jest poddawany działaniu prądu stałego. Pod wpływem działania prądu jony metalu mogą stworzyć na zanurzonym przedmiocie jednolitą powłokę trwale przylegającą do powierzchni.

Różne rodzaje powłok galwanicznych

Jak już zostało wspomniane, występują różne rodzaje powłok galwanicznych. Klasyfikacji można dokonać na podstawie funkcji, jaką powłoka ma spełniać na danym elemencie. Oprócz tego podział dokonywany jest w zależności od tego, jaki rodzaj metalu został wykorzystany do stworzenia powłoki.

W pierwszej klasyfikacji możemy mówić o powłokach ochronnych (zabezpieczanie przed korozją), dekoracyjnych (w tym również ochronno-dekoracyjnych) oraz technicznych. W przypadku ostatniego rodzaju powłok mamy do czynienia z nadawaniem przedmiotowi odpowiednich właściwości fizycznych lub technologicznych, np. podwyższone przewodnictwo elektryczne, odporność na ścieranie, zabezpieczanie elementu na czas obróbki itd.

W przypadku podziału na rodzaj zastosowanego metalu do stworzenia powłoki galwanicznej wyróżniamy m.in.: niklowanie, chromowanie, kadmowanie, cynkowanie itd.