Klasyfikacja powłok galwanicznych

Proces galwanizacji pozwala na pokrycie powierzchni materiału warstwą metalu, który zmienia jego właściwości oraz wygląd. Utworzona powłoka może mieć różne własności – zależnie od tworzących ją jonów, grubości i struktury, a także tzw. potencjału elektrochemicznego.

Kategoria: Blog

powłoki galwaniczne

Klasyfikacja powłok galwanicznych zależnie od przeznaczenia

Powłoki galwaniczne dzieli się na trzy grupy zależnie od celu ich wykonania. Najczęściej tworzone są powłoki ochronne, które mają przede wszystkim zabezpieczać pokrywane metale przed korozją. Wśród powszechnie stosowanych metod najczęściej wykorzystywane jest chromowanie i cynkowanie, ale w praktyce stosuje się też galwanizację innymi metalami.

Drugą grupę stanowią tzw. powłoki techniczne. Celem ich wykonywania jest nadanie materiałowi bazowemu pożądanych w danym przypadku cech. Zalicza się do nich np. podwyższona odporność na ścieranie, podatność na lutowanie, większy połysk i odbicie światła czy zmiana współczynnika tarcia.

Trzecią grupę stanowią powłoki dekoracyjne. Aby je uzyskać wykonuje się zarówno chromowanie – nadające przedmiotom piękny połysk, jak i srebrzenie – wykonywane w przypadku ozdób i biżuterii. Powłoki dekoracyjne mają bardzo szerokie zastosowanie – począwszy od elementów wyposażenia samochodu po klamki do drzwi czy gałki meblowe.

Inne metody klasyfikacji

Inną klasyfikacją wykonywanych powłok galwanicznych jest podział pod kątem mechanizmu ochrony metalu. W praktyce stosuje się dwa rodzaje takich powłok: anodowe i katodowe. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do wartości potencjału elektrochemicznego właściwego dla podłoża i powłoki. Warstwy anodowe mają niższy potencjał od podłoża, a warstwy katodowe – wyższy. Przekłada się to na sposób ochrony metalu bazowego przez izolowanie go od środowiska korozjotwórczego (katodowe) lub przyciągania procesu korodowania w kierunku powłoki (anodowe).

Klasyfikacji powłok jest znacznie więcej, podobnie jak różne są stosowane kryteria. Tworzone pokrycia dzieli się pod kątem porowatości powierzchni, struktury powłoki i jej gładkości, dodatkowej obróbki czy warunków użytkowania. Popularna jest również klasyfikacja pod względem sposobu nakładania powłoki. W tej kategorii wyróżnia się powłoki metalowe nakładane elektrolitycznie, stopowe, konwersyjne, szczawianowe, chromianowe, fosforanowe, tlenkowe na aluminium lub na innych metalach.