GALWANIZER Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów

tel. (+ 48 74) 832 48 30
fax. (+ 48 74) 831 17 60
email: biuro@galwanizer.pl

Wersja PolskaEnglish VersionDeutsch Version

Galwanizacja tworzyw - o firmie GALWANIZER

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jesteśmy firmą działającą na rynku usług galwanizacyjnych od wielu lat. Nasza siedziba znajduje się w Dzierżoniowie. Wykonujemy szeroki zakres usług w zakresie nakładania powłok galwanizacyjnych:

 • jednowarstwowych
  • cynk, cynk-nikiel, miedź, cyna, srebro, nikiel
 • dwuwarstwowych
  • miedź-srebro
  • miedź-cyna
  • miedź-nikiel
  • nikiel-srebro
  • nikiel-cyna
  • nikiel-miedź
 • trójwarstwowych
  • nikiel-miedź-chrom (na tworzywie ABS)
 • powłoki cynku oraz cynku-niklu z dodatkowymi uszczelniaczami oraz woskami
 • chromianowanie cynku na czarno, niebiesko oraz transparentnie bez Cr+6
 • chromianowanie cynku-niklu transparentnie
 • powłoki matowe i błyszczące na miedzi, cynie, niklu i srebrze
 • powłoki chromowe błyszczące, satynowe oraz satynowo-perłowe na tworzywie ABS

 • Firma posiada:

  • warsztaty (mechaniczny, elektryczny, oprzyrządowania)
  • laboratorium analityczne
  • laboratorium kontrolno-pomiarowe

  Sprawnie działa nadzór nad procesem i powierzonym mieniem Klienta.

  Perfekcyjna jest identyfikacja i identyfikowalność towaru podczas prowadzenia procesu i po jego zakończeniu.

  Skuteczna logistyka zapewnia terminowość dostaw (JiT).

  Wszystko to służy zadowoleniu Klienta i zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia produkcji.

  Klienci (gałęzie przemysłu):

  • branża motoryzacyjna
  • budownictwo
  • armatura sanitarna
  • przemysł elektrotechniczny i energetyczny
  • przemysł AGD

  Firma Galwanizer Sp. z o.o. od wielu lat utrzymuje owocną współpracę z dostawcami spełniającymi założenia REACH.

  REACH jest nowym, wszechstronnym systemem ukierunkowanym na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie stosowania podczas produkcji substancji chemicznych. System ten wszedł w życie dnia 1 czerwca 2007 roku.

  Spółka działa zgodnie z wymogami Dyrektyw Europejskich WEEE oraz RoHS dotyczących ograniczenia niebezpiecznych substancji. W tym zakresie wyeliminowała ze stałych procesów technologicznych:

  • ołów
  • rtęć
  • kadm
  • chrom +6

  Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone w krajach Unii Europejskiej przez Dyrektywę Rady (Dyrektywa IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control), jako instrument formalno-prawny. Firma Galwanizer otrzymała Pozwolenie Zintegrowane dnia 30 kwietnia 2007 roku, w którym zostały ustalone maksymalne ograniczenia dla poszczególnych oddziaływań:

  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • wytwarzanie odpadów,
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • emitowanie pól elektromagnetycznych,
  • emitowanie hałasu.

  Firma spełnia także wymagania dyrektyw:

  • 89/391/EWG dotyczącą wprowadzanie środków wspierających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
  • 89/654/EWG dotyczącą wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące miejsc pracy
  • 92/58/EWG określająca wymagania dotyczące znaków i sygnałów bezpieczeństwa
  • 95/63/EWG określająca wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące użytkowania przez pracowników maszyn i innych urządzeń technicznych
  • 98/24/WE dotycząca bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy
  • 89/656/EWG określająca wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
  • 90/269 dotycząca wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

  Informacje dodatkowe: na życzenie: montujemy, konfekcjonujemy, pakujemy towar w opakowania handlowe, wykonujemy usługi loco magazyn Klienta, zabieramy surowy towar i przywozimy gotowy w uzgodnionej ilości, asortymencie, żądanej jakości i we wskazane miejsce.

Logo Logo UE Unia dla przedsiębiorczych Certyfikat DEKRA Certyfikat IDCP Global Compact
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+