GALWANIZER Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów

tel. (+ 48 74) 832 48 30
fax. (+ 48 74) 831 17 60
email: biuro@galwanizer.pl

Wersja PolskaEnglish VersionDeutsch Version

Metalizacja i chromowanie ABS

Metalizacji podlegają różnorodne tworzywa, z których najbardziej rozpowszechnione są:
ABS (kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu) oraz POLIAMID

Zaletą stosowania tworzyw sztucznych jest możliwość zmniejszenia masy wyrobu. Gęstość ABS wynosi 1.04 - 1.07 g/cm3, co oznacza, że wyroby te są:

 • 2-3 razy lżejsze od aluminium
 • 5-7 razy lżejsze od stali
 • 7-9 razy lżejsze od miedzi i mosiądzu
Metalizacja

Istotną zaletą procesu jest całkowita odporność ABS na korozję. Nawet po uszkodzeniu powłoki galwanicznej nie powstają ogniwa elektrochemiczne pomiędzy powłoką a podłożem.

Charakterystyka wyrobów z ABS po pokryciu galwanicznym:

 • Lepsze walory dekoracyjne i użytkowe
 • Wyższa odporność mechaniczna i cieplna
 • Wyższa odporność korozyjna od wyrobów z metalu
 • Niższa pracochłonność wykonania (są tańsze!)

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu metalizacji. Nasze wyroby wykonywane są na zawieszkowej linii automatycznej. Nadzorujemy ich jakość podczas wszystkich etapów procesu technologicznego.

Wykonujemy powłoki wielowarstwowe, które powstają podczas operacji chemicznych i elektrochemicznych takich jak:

 • Operacje chemiczne:
  1. trawienie
  2. neutralizacja
  3. aktywacja
  4. przyspieszanie
  5. niklowanie chemiczne
 • Operację elektrochemiczne:
  1. niklowanie gruntujące
  2. miedziowanie błyszczące
  3. niklowanie błyszczące lub niklowanie satynowe
  4. chromowanie

Procesowi metalizacji galwanicznej poddaje się czyste wypraski po operacji sezonowania.

Wymagania stawiane wyrobom przeznaczonym do galwanicznego pokrywania:

Przy konstruowaniu części z tworzyw sztucznych bezwzględnie należy przestrzegać pewnych zasad. oto niektóre z nich:

 1. każda wada wypraski ulega wyeksponowaniu po nałożeniu powłoki galwanicznej (szczególnie należy unikać takich wad powierzchni jak: rysy, skaleczenia, zmatowienia, "pomarańczowa skórka", zapady)
 2. unikać dużych płaskich i gładkich powierzchni (polecane molety)
 3. krawędzie powinny mieć promień nie mniejszy niż 0,3mm
 4. otwory ślepe nie mogą być głębsze od ich średnicy

Wymagania stawiane formom wtryskowym:

 1. formy powinny być wykonane z nieporowatej stali chromowej wysokiej jakości (nie zaleca się chromowania form)
 2. gładkość powierzchni formy min. 12 klasa
 3. nie wolno stosować żadnych środków smarujących do wyjęcia wypraski
 4. kanały w formie doprowadzającej tworzywo do gniazd powinny być min. 50% szersze niż przy pozostałych tworzywach

Wymagania stawiane parametrom wtrysku:

 1. Bardzo dobre wysuszenie tworzywa
 2. Możliwie wysokie temperatury wtrysku
 3. Możliwie długi czas wtrysku
 4. Możliwie niskie ciśnienie wtrysku
 5. 5. Forma musi być termostatowana (temperatura formy powinna wynosić 60-80oC i być utrzymywana z dokładnością +- 1oC)
 6. Pojemność cylindra tak dobrana, by wynosiła 70-80% pojemności formy
 7. Ściśle ustalone przerwy pomiędzy cyklami
 8. Zakaz stosowania środków smarujących
 9. Czystość podczas wyjmowania, obcinania wyprasek
 10. Sezonowanie wyprasek min. 4 doby, w temperaturze pokojowej

Metalizacja ABS, czyli galwaniczne pokrywanie tworzyw sztucznych przeznaczone jest głównie dla:

 • Motoryzacji (korpusy lamp, radiatory, znaki firmowe, klamki, inne zewnętrzne i wewnętrzne elementy ozdobne)
 • Przemysł sanitarny (armatura wodna, baterie łazienkowe, akcesoria)
 • Audio-video (pokrętła, ramki, klawisze)
 • Przemysł meblowy (okucia, listwy, klamki, ramki)
 • Galanteria, produkty użytkowe

(Źródło: Poradnik galwanotechniczny. WNT)

Masz pytanie - zadaj je, my postaramy się odpowiedzieć! Zapraszamy do kontaktu z firmą oferującą profesjonalne usługi z zakresu galwanizacji - Galwanizer.

Logo Logo UE Unia dla przedsiębiorczych Certyfikat DEKRA Certyfikat IDCP Global Compact
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+